Rumble Tusk Zord
Rumble Tusk Zord
Rumble Tusk Ninja Zord
Rumble Tusk Ninja Zord
Rumble Tusk Ninja Steel Megazord
Rumble Tusk Ninja Steel Megazord
The Rumble Tusk Zord combine with the Ninja Steel Megazord to form the Rumble Tusk Ninja Steel Megazord.
Top